ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

66288 Επισκέπτες:
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 104
Περιοχή: Αμπελόκηποι
Τηλέφωνο: 2103645912
Κινητό: 6948089016
Τ.Κ.: 11526
Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Fax: 2103645913
Υπεύθυνος: ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Συντάξεις ΕΦΚΑ Η Στουφή Ελένη είναι δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής Σχολής και αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Δικαίου Παντείου πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει σειρά συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικά θέματα. Ειδικεύεται στον τομέα των συντάξεων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου. Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυν...
66288 Επισκέπτες:

Λεωφόρος Κηφισίας 104, Αμπελόκηποι

66288 Επισκέπτες:

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Συντάξεις ΕΦΚΑ

Η Στουφή Ελένη είναι δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής Σχολής και αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Δικαίου Παντείου πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει σειρά συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικά θέματα. Ειδικεύεται στον τομέα των συντάξεων.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου. Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θεμελιώνει το ποσό σύνταξής του.

Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα που εν γένει προκύπτουν κατά τη διαδικασία απονομής της σύνταξης.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Υποβολή ενστάσεων για επίλυση νομικών ζητημάτων ή και προσφυγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου, απαιτείται σε όλους τους βαθμούς της πολιτικής και διοικητικής δικονομίας.

 

Διαμεσολάβηση - Διαπραγματεύσεις - Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Δικηγόρος Ελένη Στουφή είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών.

Έχει λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Εκπαίδευσης στον νόμο της Διαμεσολάβησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ακαδημαϊκό έτος 2016/2017).

Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Πιστοποίησης Νομικών Παραστατών Δικηγόρων σε υποθέσεις Διαμεσολάβησης από τον φορέα ΑΚΚΕΔ.

Έχει εκπαιδευτεί στον χειρισμό υποθέσεων ιατρικής διαμεσολάβησης και θεμάτων βιοηθικής διάστασης (νοσοκομειακές μονάδες Μ.Ε.Θ.)-International Mediation Training in HEALTH CARE ,φορέας ADR, Θεσσαλονίκη 2017.

Ακολούθως έχει εξειδικευτεί στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών από τον φορέα Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης ΑΚΚΕΔ και είναι Μέλος του Μητρώου Συντονιστών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους.

Εκπαιδεύεται στο ετήσιο πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 2017-2018 DIN που αφορά την εξειδίκευση στα μοντέλα Διαπραγματεύσεων.

Έχει  παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων που σχετίζονται με την Διαμεσολάβηση  σε τομείς όπως το ιατρικό δίκαιο, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών κλπ.

Ενδεικτικά :

-Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον κατασκευαστικό τομέα 25/11/2016 Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

-Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΒΕΑ, 28 και 29/12/2016

-Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών Δεκέμβριος 2016

-Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών- Επιμελητήριο Ν. Ηλείας , Πύργος Μάιος 2017

-Διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών. Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών 22.5.2017

-Διαμεσολάβηση και διοικητικές διαφορές ΔΣΑ 21/6/2017

- Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών ΕΒΕΑ 21/6/2017

ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης στη νομοθεσία της χώρας μας έγινε με την ψήφιση του νόμου 3898/12.12.2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις».

Ως Διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά.

 

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

Διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι Διαπιστευμένος και να είναι καταχωρημένο το όνομά του στην επίσημη λίστα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 Ο Διαμεσολαβητής, φέρνει τα μέρη σε επαφή και οργανώνει το μεταξύ τους διάλογο ενώ  διαμέσου των διαπραγματευτικών τεχνικών στις οποίες έχει εντρυφήσει, τα διευκολύνει να καταλήξουν σε μία κοινώς αποδεκτή λύση. Σημειωτέον πως  τα μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υποβάλλει ο ίδιος σχέδιο επίλυσης. Τα μέρη θα διαμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας τους κατόπιν γόνιμου διαλόγου. Ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται κάθε μέρος κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και δύναται να τις κοινοποιήσει στο άλλο μέρος μόνο μετά από ρητή σύμφωνη γνώμη του μέρους. Επίσης δεσμεύεται  να μην αποκαλύψει οτιδήποτε σχετικό με τη διαμεσολάβηση που έχει διενεργήσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΕΥΕΛΙΞΙΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αρχίζει με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Ακολούθως γίνονται κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους .

ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία μπορούν να τερματίσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης οποτεδήποτε επιθυμούν.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ:Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ–ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρωτότυπο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον των μερών το ζητήσει, με επιμέλεια του διαμεσολαβητή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση.  Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ ΚΠολΔ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	Yποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου
ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	Συμβουλευτική προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης
ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	Παροχή νομικών συμβουλών σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης
66288 Επισκέπτες:

Λεωφόρος Κηφισίας 104
Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο: 2103645912
Κινητό: 6948089016

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
Σάββατο:
Κυριακή: